Dutch Dutch Spanish Spanish
 
Uw advocaat  

Mr Teunisse is er voor de cliënt. Hij adviseert waar nodig en hij bekijkt de zaken zakelijk. Maar altijd met oog voor menselijke verhoudingen. Waar mogelijk zal hij altijd trachten te bemiddelen alvorens te procederen.


Naast de eigen praktijk is hij ook betrokken bij diverse instanties, waaronder;

lid van de Commissie Strafzaken bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. Dit is een overlegorgaan tussen de Rechterlijke Macht Openbaar Ministerie en advocaten in strafzaken

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de A.U.V.

Mr Teunisse spreekt 5 buitenlandse talen: Spaans, Engels, Frans, Duits en Italiaans.

Wanneer cliënten in hun eigen taal worden aangesproken voelen zij zich eerder op hun gemak. Het is ook voor behandeling van de zaak uitermate belangrijk, omdat dit communicatiestoornissen en onduidelijkheden voorkomt.


Bij een verdediging tijdens een strafzaak is het van groot belang, daar Mr Teunisse tevens als tolk kan optreden, of de aangestelde tolk kan controleren.


Wanneer een verdachte is aangehouden en wordt vastgehouden op het politiebureau betekent het ook tijdswinst. Een tolk hoeft niet opgeroepen te worden, wat zeer prettig werkt voor de verdachte, maar ook voor de politie.


In de omgeving van Nieuw Den Helder bestaat een groot deel van de bevolking uit Antilianen en Zuid-Amerikanen. De Spaanse taal is voor deze bevolkingsgroep erg belangrijk, daar zij veelal Spaanstalig zijn. De cliënten waarderen het dan ook enorm om in hun taal aangesproken te worden.


De Franse taal is van essentieel belang voor mensen uit Afrikaanse landen, die met het strafrecht in aanraking komen. Deze bevolkingsgroep spreekt grotendeels enkel Frans.www.teunisse-advocaten.nl